Местно време – Без бариери: Проблемите на хората с увредено зрение

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве