Местно време – Без бариери: Проблемите на хората с увредено зрение

В предаването
Всички броеве