Местно време - "Без бариери": Услуги за хора с увреждания в община Карлово

В предаването
Всички броеве