Местно време, БНТ 2 Русе – 13 май 2013

За предаването
Всички броеве