Местно време, БНТ2 Пловдив - 19 септември 2013

За предаването
Всички броеве