Местно време, БНТ2 Пловдив - 30 май 2013

За предаването
Всички броеве