Местно време – БНТ2 Русе и БНТ Свят – 10 февруари 2014

В предаването
Всички броеве