Местно време – пo БНТ2 и БНТ Свят – 27 май 2014 – Русе

За предаването
Всички броеве