Местно време - по БНТ2 Пловдив и БНТ Свят – 4 март 2014

В предаването
Всички броеве