Местно време - пo БНТ2 Русе и БНТ Свят - 30 април 2014

В предаването
Всички броеве