Метафори на кризата – Харалан Александров и Антоний Тодоров

Предаване: Панорама, 24.01.2020

В предаването
Части от предаването
Всички броеве