На опера с БНТ2 "Девета симфония от Бетовен и "Оцелелият от Варшава" от Шьонберг

За предаването
Всички броеве