На опера с БНТ2 "Девета симфония от Бетовен и "Оцелелият от Варшава" от Шьонберг

Предаване: На опера с БНТ 2

За предаването
Всички броеве

Viva Verdi!

17:30, 06.10.2019