Найробика - тренировка за мозъка

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ако сте от хората, които не палят колата си преди да са включили приложението си за навигация, то следващия път предизвикайте себе си. Оказва се, че дори търсенето на правилния път, за да стигнем донякъде тренира нашия мозък. Според проведено изследване на учените от Юнивърсити Колидж Лондон части от нашия мозък „изключват“, когато пуснем сателитната си навигация. Тези зони се използват за ориентирането и взимането на решения.

В изследването за взели участие 24 доброволци, които са преминали през скенери на мозъка, докато са управлявали симулация на шофиране из Лондон. Когато са попадали в по-непознати райони техните хипокамо и префронтална кора са показвали скок на активността. Когато са използвали GPS тези части от мозъка не са показвали увеличение.

Този експеримент помага на учените да сравнят и лекотата, с която всеки участник навигира през различните мрежи от улици в големи градове по света. Лондон, например, е бил особено труден за хипокампа поради своята сложна мрежа от малки улици. Преминаването през Манхатън, от друга страна, е отнемало по-малко усилие поради решетъчната мрежа на града.