Нено Димов: Имаме проблем само с фините прахови частици

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
В редица столици и големи градове има проблеми с азотни окиси и други замърсители. При нас това вече не е проблем устойчиво, той е решен, категоричен беше той.

По думите му проблемът с фините прахови частици е сериозен и не бива да се подценява.

Факт е, че през последните 5-6 години при различни метеорологични условия имаме устойчива тенденция на намаляване на средногодишните концентрации, които се измерват. Въпреки това сме далеч от постигането на нивата, които трябва да бъдат за здравословен начин на живот. Трябва да подчертая, че основното нещо, което ни дава чистия въздух, е свързано със здравето и живота ни, каза екоминистърът.

Димов посочи и основните източници на замърсяване с фини прахови частици - битовото отопление, автомобилния транспорт и индустрията и енергетиката, където са взети най-много мерки. Според него положителната промяна през последните години се дължи именно на взетите мерки в последните два сектора.

Трудността, която има при взимането на мерки в битовото отопление и транспорта, е, че те са твърде комплексни, твърде сложни, включително и социално трудно, отбеляза министърът.

За него използването на твърдо гориво налага да се въведе стандарт за допустимото съдържание на сяра и пепел във въглищата и брикетите.

Търговците ще трябва да намерят такива въглища, които отговарят на определения стандарт. През последните 6 месеца проучихме опита в Централна и Източна Европа. Полският модел най-много се доближава до българската ситуация. Не можем да го прехвърлим едно към едно, но в момента работим за неговата адаптация, обясни Нено Димов.

Той подчерта, че е налице "ясно изразената политическа воля", има единство в усилията, които полагат различните министерства и парламентарната комисия по околна среда.

Смятам, че ще вървим в правилната посока и ще дори предотвратим санкциите, които ни грозят от Брюксел, обобщи министърът.

На въпрос за изграждането на втори лифт в Банско той заяви, че няма инвеститор с инвестиционно предложение заради "ограничения на по-ранни стъпки".

Нека сме кристално ясно - в рамките на парка не могат да се строят хотели. Единственото, което може да се строи, са писти, съоръжения и техническа инфраструктура - нищо друго. Тук говорим за закон, това не може да бъде променяно категорично. Така че става дума само за лифт. Той се предвижва с електричество, което е много по-чисто от всички автомобили, завърши Нено Димов.

Целия разговор с министъра на околната среда и водите вижте във видеото.

Акценти