Никол Атанасова в „Аз съм…“

Предаване: Аз съм..., 16.12.2018

За предаването
Всички броеве