Нощни птици, 30 октомври 2015

За предаването
Всички броеве