Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г.

Предаване: Бразди, 27.05.2017

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Най-скъпата от европейските политики стартира през 1962 година. Следвоенна Европа все още не е преодоляла последиците от хранителната криза и общата селскостопанска политика има основна цел - да осигури достатъчна храна за европейците. Така започва субсидирането на основни земеделски продукти. Това обаче след време води до генериране на постоянни излишъци на храна. Стига се до необходимост общата селскостопанска политика да се реформира. Така по една или друга причина земеделската политика на Европа се променя периодично след 1992 година. Сега въпросът е какво ще бъде отредено на европейските фермери след 2020 г. и как ние, следвайки зададените европейски посоки ще подредим собствения си земеделски двор. Отговорите трябва да дойдат във времето когато страната ни ще председателства Съвета на ЕС.