Общата селскостопанска политика след реформата

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В началото на март започва заявяването на площите за директно подпомагане за 2015 г. тази кампания е различна от предишните. След последната реформа на общата селскостопанска политика схемите за директни субсидии са по-различни и повече. С директна помощ ще се подпомагат младите фермери, малките стопанства, сектори като "Зеленчуци", "Плодове" и "Животновъдство".  За първи път се въвежда и т.н. зелен компонент в директната субсидия за декар. Особеното в тази кампания е, че за първи път българските фермери ще могат да очертават площи за субсидии само ако имат правно основание за земята - това значи нотариален акт, договор за аренда и споразумение.