Бърколино – 15 юни 2014

В предаването
Всички броеве