Бърколино – 8 юни 2014

В предаването
Всички броеве