В кадър - 17 март 2014: Птица ми мина път

Предаване: В кадър, 17.03.2014

В предаването
Всички броеве