ОП "Региони в растеж" преразпредели 108 млн. лв. в приоритетни сфери

В предаването
Части от предаването
Всички броеве