Отблизо: 100-годишната баба Стафана от Пловдив

Предаване: Отблизо, 12.09.2018

В предаването
Части от предаването
Всички броеве