Паметниците - критерии и решения

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Напоследък създаването на всеки нов паметник, поставянето му, решението къде да бъде, на кого да бъде посветен предизвикват доста противоречиви реакции. Именно за това в студиото на "Денят започва с култура" поканихме председателят на Експертния съвет по изобразително изкуство към Министерство на културата проф. Христо Харалампиев, зам.-кметът по културата на СО д-р Тодор Чобанов и председателят на СБХ Любен Генов.

Според д-р Тодор Чобанов една голяма част от проблемите се коренят в смисъла на понятието паметник и в реализацията му във физическата реалност. Паметниците е монументализиация, въпрътяване в материя на колективната памет. Те са нещо много сложно, по цял свят те са предмет на големи дискусии и затова е важно обществото да настрои своите публични инструменти за това това да бъде добре развивано и с голям обществен консенсус. Веднъж поставен, той става паметник за всички, каза Чобанов.

Проф. Христо Харалампиев смята, че е хубаво да се знае, че реализацията на един монументален или изобщо нещо, което е в публичното пространство, е колективна работа. Според него е важно да има една обща политика за паметниците и за знаците в общественото пространство. Експертният съвет по изобразително изкуство дава мнения по отношение на това дали съответна монументална реализация или бъдеща намеса да бъде съгласувана или не от министъра на културата.

Любен Генов обясни, че съгласуването трябва да става от най-ранен етап, още от намерения и идеен проект. Председателят на СБХ обърна внимание на проблем, свързан с нашата култура, толерантност, търпимост, свързан с естетиката и етиката. Според него няма творба на изкуството, която да се възприеме еднозначно, но проблемът е в това, че не умеем да приемем другата гледна точка.