По-важните събития в Русе през годината

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве