Почетен знак за Езиковата гимназия в Благоевград

В предаването
Всички броеве