Полът в езика - коментар на проф.Николчина и проф.Мурдаров

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Още през 60-те години акад.Андрейчин алармира обществеността, че тук има едно руско влияние, поради което е възникнала "една интелигентска мода", по думите му, която се състои в това да е говори за жените в мъжки род, припомни проф.Николчина. И тогава се стига до централизирано и официално решение да се употребява женски род в българския език за професии, които упражняват жени.

Проф.Мурдаров пък разказа, че още преди 30 години е правил справка за журналистите от БТА и е писал, че трябва и може да се употребява думата колежка. Посочи, че в номенклатурата на професиите, те всички са посочени със съществителни имена в мъжки род и само при медицинска сестра се прави едно изключение. Теоретически е възможно да се употреби инженерка, политичка и ще видим дали подобни форми ще се наложат, коментира проф. Мурдаров.