Помощите за безработица да бъдат обвързани с работа в общински предприятия

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве