Продажбата на светена вода се оказа практика в манастирите и големите храмове

В предаването
Части от предаването
Всички броеве