Проливните дъждове и напоените ниви с пшеница и царевица

Предаване: Бразди , 08.06.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве