Промените в трудовото законодателство - Бисер Петков

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

"Няма да пишем нов Кодекс на труда", каза Бисер Петков, като поясни, че идеята е да го съобразят с настъпващите промени в практиката, да осъвременят някои от нормите, като търсят теми, които са взаимно приемливи за социалните партньори.

Целта на министерството е да насърчи социалния диалог, т.е. трудът и капиталът да постигнат съгласие по промените, заяви социалният министър, като отбеляза, че в постъпилите предложения от двете страни има взаимоизключващи се предложения.

По отношение на т.н. договори за нулеви часове министър Петков обясни, че това е нова, атипична форма на заетост.

Бисер Петков: "Това означава, че работодателят не поема конкретен ангажимент за работно време, за осигуряване на заетост, работникът е на разположение и когато работодателят има нужда, има работа, той го повиква, за да я изпълни и заплаща това, което е изпълнено."

Предстои трета среща по промените в КТ, на която отново ще бъде заложен принципът на взаимна приемливост.

92 000 хора с увреждания са подали заявления, както и около 500 000, на които служебно са трансформирани досегашните социални помощи в новата месечна финансова подкрепа. От следващата седмица ще започне изплащането, съобщи социалният министър.


Акценти