Работно място, адаптирано за човек със зрителни увреждания

В предаването
Всички броеве