Разговор за промените в Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите

В предаването
Всички броеве