Репортаж за един млад фермер, чиято кариера започва със сливова овощна градина

Предаване: Бразди, 07.12.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве