Рецепта за култура – 17.09.2016

За предаването
Всички броеве