Рецепта за култура – 17 януари 2015

За предаването
Всички броеве