Рецепта за култура – 21 ноември 2015

За предаването
Всички броеве