Рецепта за култура – 23 януари 2016

За предаването
Всички броеве