Рецепта за култура – 28 декември 2013

За предаването
Всички броеве