Рецепта за култура – 6 декември 2014

За предаването
Всички броеве