Ромската интеграция в действие - лозари в с. Брестовица и Перущица

Предаване: Бразди, 24.01.2015

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ромсклата интеграция в действие - в "Бразди" вижте как работи на практика.  Три ромски семейства в с.Брестовица са участници в програмата на фондация "Земята - източник на доходи". Това е организация, която помага на ромите да закупят земя, а нейните агрономи са насреща при нужда от помощ. В програмата участвак както опитни земеделци, така и семейства, които тепърва прохождат в земеделието. Семейството на Милко Ковачев се е включило в програмата преди 3 години, отглеждат лозя, череши.

Семейството на Таня Ковачева се занимава с лозарство, за което обяснява, че си има чалъми. И работят в земеделието благодарение на фондацията, която им помага с финансови средства. И се развиват и разширяват производството