Зелените плащания в общата селскостопанска политика след реформата

Предаване: Бразди, 24.01.2015

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Зелените плащания са задължителен компонент в новата структура на субсидиите за единица площ. Те са и сред най-дълго дебатираните промени в общата селскостопанска политика след реформата. От тази година фермерите ще получават пълния размер на субсидията си само ако изпълняват определени изисквания, свързани с екологията, което е същността на зелените плащания.

Кристина Йорданова, държавен експерт в Дирекция "Директни плащания и промоции" в Министерство на земеделието и храните, поясни за зрителите на "Бразди", че зелените директни плащания са една от схемите, които са абсолютно задължителни за всички държави-членки на ЕС и за всички земеделски стопанства, в зависимост от размера им, които получават подпомагане като директни плащания.

Вижте още за условията за зелените плащания във видеото.