“С камерата на Катето” – Станиолена приказка

В предаването
Всички броеве