Състоянието на язовирите в страната и в Пловдивско

В предаването
Всички броеве