Състоянието на язовирите в страната и в Пловдивско

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве