Сборник „Критически погледи към човешките права“

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Днес в студиото на "Денят започва с култура" разговаряхме със съставителя на сборника „Критически погледи към човешките права“ Георги Медаров, социолог, и доц. Тодор Христов, един от хората, които представиха сборника, социолог, филолог и преподавател.

Текстовете в сборника Критически погледи към човешките права проблематизират понятия като „човешки права“, „толерантност“, „култура“, „експертиза“, „бежанска криза“, „малцинства“ и „хуманитарна интервенция“. Тези понятия са променливи, притежават своя история, могат да имат деполитизиращ и атомизиращ ефект, но и да конституират субективности и колективности, да водят до нови форми на политизация. В тази връзка, сборникът се занимава не само с историческите условия и граници на понятията, структуриращи днешните схващания за човешките права, но сочи и към потенциала им за еманципативни борби, чийто залог е бъдещето.

Сборникът не се разпространява с комерсиална цел и скоро ще бъде достъпен в интернет, напечатан е и на хартия.