Съдбата и бъдещето на лесопарк “Липник”

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве