Съдебни предложения и битки за справедливост - Боян Магдалинчев

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

По въпроса дали следват евентуални оставки в съдебната система във връзка със скандала апартаментгейт, ударил законодателната, изпълнителната и съдебната власт, Боян Магдалинчев подчерта, че има решение на Конституционния съд оставката е акт по лична преценка. Той подчерта, че по имотните казуси прокуратурата е разпоредила проверки и в Инспектората и в НАП, което е законният механизъм.

При установени несъответствия или други проблеми санкциите за най-големите магистрати са идентични с тези за редовите магистрати. Магдалинчев цитира чл. 129 ал. 3, където са предвидени няколко случаи, по които се освобождава от длъжност магистрат. Той уточни, че магистрати по смисъла на закона са само председателите на ВКС и на ВАС, както и главният прокурор. Членовете на Висшия съдебен съвет не са магистрати. В Закона за съдебната власт, по думите му, има разпоредба, където има предвидена възможност пленумът на ВСС да предприеме действия по освобождаване на тримата големи с мнозинство не по-малко от 17 гласа, след което следва указ на Президента на републиката.

Магдалинчев коментира предложенията на правосъдния министър Данаил Кирилов да се създаден механизъм за дисциплинарна отговорност по отношение на тримата при извършени на тежки престъпления или нарушения по служба, както и за разследване при извършване на престъпления от общ характер. Съдията говори и по препоръките за съдебната система в мониторинговия доклад от Брюксел.