Симеон Акмаджов - хлопкарство

За предаването
Всички броеве