"Смирени, но не примирени"

В предаването
Всички броеве