Според Вас докладът на Европейската комисия за напредъка на България в сферата на правосъдието и вътрешния ред ще бъде:...

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

На въпрос "Според Вас докладът на Европейската комисия за напредъка на България в сферата на правосъдието и вътрешния ред ще бъде:..." 25.5 на сто от запитаните отговарят, че ще е "по-скоро позитивен", 72.8 очакват да е "по-скоро негативен", а 1.7% нямат мнение.