Среща след 10 години с Минко от село Стряма

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве